.
forside >

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

SøgHolocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 

Om os

Formålet med en internetbaseret undervisningsside om Holocaust er at give undervisere og elever ved ungdomsuddannelserne samt de studerende ved de højere læreanstalter det bedst mulige interaktive redskab til at lære om Holocaust.


Hvem står bag?

Undervisningssiden er udviklet af Brian BM Larsen og Peter Vogelsang, begge cand.mag.'er fra Institut for Historie, Københavns Universitet.

Ressourcen er udviklet i samarbejde med Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier, Dansk Institut for Internationale Studier. Konsulent er lektor Karl Christian Lammers, Københavns Universitet. Programmør Svein Waagstein Rasmussen.


Credits

Mediesektionen, Undervisningsministeriet, har bevilliget en produktionsgaranti til udførelsen af websitet.

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, www.deff.dk, har ligeledes givet støtte til en videreudvikling af sitet.


Hvem har skrevet teksterne?

Hvor ikke andet er angivet, er det Brian BM Larsen og Peter Vogelsang, der har skrevet teksten.


Målgruppe

Lærere og elever ved ungdomsuddannelserne, de ældste klasser i folkeskolen samt studerende ved de højere læreanstalter. Andre grupper kan forhåbentlig også få glæde af indholdet.


Differentiering

De fleste tekster har en kort introtekst, der er efterfulgt af uddybbende tekst. I de fleste tekst-katagorier findes den uddybbende tekst under "Mere om".


Udvælgelse af emner

Forfatterne bag denne ressource har suverænt besluttet hvilke emner, Holocaustressourcen skulle indeholde. Mht. vægtningen af de forskellige emner i forhold til hinanden er det klart, at der af og til kan forekomme utilsigtede årsagsforklaringer.


Valg af litteratur

Forfatterne bag denne ressource har suverænt besluttet hvilke bøger og forskningsresultater, der er anvendt som baggrundsmateriale for undervisningsressourcen. Den faglige kvalitet er sikret i samarbejde med vejleder og konsulent på undervisningsressourcen, lektor Karl Christian Lammers, Københavns Universitet.

                                                                                                                                                                                                                 
 
 

© 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email