.
forside >

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

Søg



Holocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 


Printervenlig udgave

Holocaust-tidslinje

Inden Holocaust: 1933-1941
Holocaust - folkemordet: 1941-45
Eftertiden: 1945 -
Links: andre tidslinjer

Inden Holocaust: 1933-1941

1933

30. januar Adolf Hitler bliver tysk rigskansler.
4. marts Den første koncentrationslejr oprettes i Dachau. Politiske modstandere af regimet er de første fanger.
1. april National boykot af jødisk ejede butikker og virksomheder indledes af nazisterne.
7. april Jøder på offentlige poster afskediges - heriblandt skolelærere og universitetsprofessorer.
10. maj Bøger skrevet af jødiske forfattere samt modstandere af systemet brændes offentligt.
14. juli Lovgivning som tillader at sterilisere (med magt) sigøjnere, mentalt og fysisk handicappede, afro-tyskere og andre som opfattes værende under arisk raceniveau vedtages.

1934

Juli Kontrollen med kz-lejrene overtages af SS ("Schutzstaff").
2. august Hitler udnævner sig selv til Fører af Det Tredje Rige efter præsidenten Paul von Hindenburgs dødsfald.

1935

Maj Skilte med påskriften "Jøder ingen adgang" sættes op uden for tyske byer og uden for restauranter og butikker.
15. september Nürnberg-racelovene fratager jødernes borgerrettigheder - de mister deres tyske statsborgerskab.

1936

12. juli Tyske sigøjnere arresteres og sendes til kz-lejren Dachau. Kz-lejren Sachsenhausen oprettes.
1.-16. august De Olympiske Lege i Berlin afholdes. Anti-jødiske skilte og plakater som "Jøder ingen adgang" er forinden taget ned. For Tyskland stiller én jøde op, Helene Mayer.
15. oktober "Ikke-ariske" lærere forbydes at undervise i offentlige skoler.

1937

16. juli Kz-lejren Buchenwald oprettes.
16. november Jøder kan kun få udstedt pas til udenlandsrejser i særlige tilfælde.

1938

13. marts Tyskland annekterer Østrig.
April Jøder begynder at blive udelukket fra finansverdenen.
15. juni "Operation asocial": alle tidligere straffede jøder sættes i kz-lejr.
6.-15. juli Mislykket konference i Evian om det internationale samfunds modtagelse af jødiske flygtninge. De fleste af de deltagende 32 lande nægter at tage imod jøder fra Tyskland.
23. juli Den tyske regering påbyder jøder at bære identifikationspapirer.
17. august Alle jøder skal tage mellemnavnene "Israel" (mændene) og "Sarah" (kvinderne).
Oktober Alle jøder får et rødt "J" stemplet i passet.
7. november Mislykket attentat på en tysk diplomat i Paris af jøden Herschel Grünzpan.
9.-10. november Krystalnatten: nazistisk sponsoreret pogrom (forfølgelse) rettet mod jøderne, deres synagoger, butikker og hjem. 7.500 jødiske butikker bliver udsat for hærværk og tyveri, og omkring 30.000 jøder bliver fængslet i kz-lejre. 90 jøder omkommer.
12. november De tyske jøder opkræves en bod på 1 milliard Rigsmark af regeringen - for de skader, tyskerne selv havde forvoldt mod jøderne.
December Jøders kørekort ugyldiggøres, jøder skal sælge deres butikker, og jøder må hverken studere eller undervise på universitetet.

1939

Januar Alle jødiske organisationer opløses ved lov. Jøder forbydes arbejde i sundhedssektoren.
15. marts Tyskland invaderer og okkuperer Tjekkoslovakiet.
1. september Tyskland invaderer Polen. Anden Verdenskrig er en realitet.
2. september Kz-lejren Stutthof oprettes.
21. september SS-officer Reinhard Heydrich giver ordre til, at alle jøder i Polen og Tjekkoslovakiet skal samles i ghettoer.
Oktober Hitler giver tilladelse til "eutanasi-programmet" (T4-programmet), medlidenhedsdrabet på psykisk og fysisk handicappede tyskere.
23. november Alle polske jøder skal bære en gul davidsstjerne på brystet eller som blåt og hvidt armbind.
28. november Den første ghetto bliver oprettet, Piotrekow, Polen.
December Alle polske jødiske mænd mellem 14 og 60 år udskrives til tvangsarbejde i arbejdslejre og andre steder.
1. december Alle jøder i Tjekkoslovakiet skal bære jødestjerne.

1940

Foråret Tyskland invaderer Danmark, Norge, Belgien, Luxembourg, Holland og Frankrig.
Maj Over 160.000 polske jøder spærres under tvang inde i Lodz-ghettoen.
20. maj Kz-lejren Auschwitz oprettes i det tysk besatte Polen.
2. oktober Warszawa-ghettoen oprettes.
November Ca. 500.000 polske jøder er spærret inde i Warszawa-ghettoen.

1941

1. marts SS-leder Heinrich Himmler beordrer Auschwitz udbygget kraftigt efter personlig inspektion af kz-lejren.
22. marts Tyskland invaderer Nord-Afrika.
6. april Tyskland erobrer Grækenland og Jugoslavien. (fortsættes)


Holocaust - folkemordet: 1941-1945

1941

22. juni - Tyskland indleder race- og tilintetgørelseskrig mod Sovjet og den "jødiske bolsjevisme".
- Massehenrettelser ved skydning og hængning af jøder og kommunister bag fronten i Sovjet og de baltiske lande og byer.
- SS-Einsatzgrupperne A, B, C og D (specielle dødspatruljer) står sammen med lokale sympatisører bag de fleste massemord.
31. juli Heydrich bliver ansvarlig for implementeringen af "Endlösung" - 'den endelige løsning på det jødiske spørgsmål'.
1. september Tyske jøder skal bære jødestjerne - en gul davidsstjerne syet på venstre side af tøjet og ordet "Jude" skrevet med sort.
Oktober Deportationer af jøder til Østpolen.
8. oktober I Auschwitz påbegyndes bygningen af Birkenau - et drabscenter, hvor jøder skal gasses.
7. december Japan angriber Pearl Harbour, USA
8. december Massedrab af jøder ved brug af kulilte i specialbyggede gasvogne påbegyndes i udryddelseslejren Chelmno.
11. december Nazi-Tyskland erklærer USA krig.

1942

Januar Jøder fra Lodz-ghettoen sendes til Chelmno og gasses ihjel.
20. januar Wannsee-konferencen fastlægger retningslinjerne for "den endelige løsning" på jødeproblemet under ledelse af Reinhard Heydrich.
17. marts Udryddelseslejren Belzec starter sin uhyggelige funktion med at gasse jøder i gaskamre.
Marts-oktober Hundrede tusinder af jøder sendes fra ghettoer i Polen og Tjekkoslovakiet til udryddelseslejrene Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau og Majdanek - og gasses ihjel.
7. maj Udryddelseslejren Sobibor begynder at gasse jøder.
12. maj I udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau starter gasninger af jøder.
1. juni Jøder i Frankrig og Holland skal bære jødestjerne.
22. juli Treblinka-udryddelseslejr oprettes.
August Kz-lejren Majdanek begynder lige som Auschwitz også at fungere som udryddelseslejr. Dermed er seks udryddelseslejre i funktion i Polen.

1943

Januar Tyskland lider nederlag ved Stalingrad.
Marts De tyske sigøjnere og sigøjnere fra de tyskbesatte lande sendes til Auschwitz-Birkenaus "sigøjnerlejr".
Juni Alle ghettoer i Polen og Sovjet beordres tømt og ødelagt af nazisterne.
2. august Desperate arbejderjøder i Treblinka gør oprør - de fleste henrettes. Gasninger ophører.
Oktober Ca. 7.500 jøder i Danmark (heraf ca. 6.000 danske jøder) flygter til Sverige - kun få når at blive taget af nazisterne.
14. oktober Fangerne i Sobibor gør væbnet oprør. Enkelte undslipper. Lejren lukkes.

1944

Marts Tyskland invaderer Ungarn.
Maj- 440.000 ungarske jøder deporteres til udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau og gasses ihjel. I alt dræbtes ca. 550.000 ungarske jøder.
6. juni D-dag: Allierede tropper invaderer Normandiet.
24. juli Kz-, arbejdsfange- og udryddelslejren Majdanek befries af sovjetiske allierede tropper.
1. august Sigøjnerlejren i Birkenau opløses. Alle 6.000 indsatte sigøjnere sendes i gaskamrene.
September Ghettoen i Lodz slettes - knap 70.000 jøder sendes til Auschwitz-Birkenau. Jøder fra mønsterlejren Theresienstadt sendes til Auschwitz-Birkenau - dog ikke de danske jøder.
7. oktober Fangeoprør i Auschwitz. Et krematorium springes i luften.
26. oktober Nazisterne beordrer alle krematorier og gaskamre sprængt i luften. Alle spor skal slettes af den frygtelige forbrydelse.

1945

17. januar Nazisterne evakuerer Auschwitz og sætter fangerne på "dødsmarch" til Tyskland og kz-lejren Bergen-Belsen.
27. januar Den Røde Hær befrier Auschwitz-komplekset.
April Kz-lejrene Dachau, Bergen-Belsen og Buchenwald befries af de allierede tropper fra USA.
5. maj Kz-lejren Mauthausen befries af amerikanske tropper.
7. maj Tyskland har tabt Anden Verdenskrig og har overgivet sig. (fortsættes)


Eftertiden: 1945 -

1945

November Retsopgøret med de nazistiske forbrydere og gerningsmænd indledes i Nürnberg. 22 topnazister, militærpersoner og partifunktionærer er under anklage for forbrydelser mod fred, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. I 1946 bliver de 22 dømt - heraf 12 dømt til døden.

1946

11. marts Tidligere Auschwitz-kommandant Rudolf Höss bliver arresteret af britterne. Höss vidner i Nürnberg og bliver senere stillet for en domsstol i Warszawa, hvor han bliver dømt skyldig. Han bliver hængt i Auschwitz april 1947.
30. september -
1. oktober
22 hovedanklagede ved Nürnbergretssagen idømmes straffe: 12 idømmes døddsstraf, 7 får fængselsstraffe mens 3 bliver frifundet.
9. december 23 tidligere SS-doktorer og videnskabsmænd stilles for retten ved Militærdomsstolen i Nürnberg. 16 bliver fundet skyldige - heraf bliver 7 hængt.

1947

15. september 21 Einsatzgruppe-ledere stilles for en retssag ved Militærdomsstolen i Nürnberg. 14 dømmes til døden - dog er det kun 4, der faktisk henrettet. De øvrige dødsstraffe bliver omstødt.

1960

11. maj Adolf Eichmann bliver fanget i Argentina af israelsk efterretningsvæsen.

1961

11. april -
14. august
Eichmann-retssagen i Jerusalem: Eichmann anklages for forbrydelser mod det jødiske folk, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Bliver fundet skyldig og idømmes dødsstraf. Hænges 31. maj 1962.
1960'erne Retssager mod lejrpersonalet i udryddelseslejrene.


Links til andre tidslinjer:

> www.historyplace.com - eksternt link

En meget grundig og informativ tidslinje. Emner i tidslinjen er ofte mulige at få uddybet på bedste vis.


> "ShoaNet - Holocaust Chronologie - (1933-1945)" - eksternt link

Udmærket tysksproget tidslinje.




Test din viden | Tidslinjer | Statistik | Billedgalleri | Kilder | Oversigtskort
                                                                                                                                                                                                                 
 
 

© 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email