.
forside > statistik

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

SøgHolocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 


Printervenlig udgave

Metode - hvordan er ofrenes antal opgjort?

Holocaust-uddannelse.dk anvender konsekvent tallene opgivet i "Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Ofper des Nationalsozialismus", hvis ikke andet er nævnt.

Den uhyggelige og nærmest umenneskelige opgørelse af antallet af de jødiske ofre for nazisternes udryddelsespolitik, Endlösung, har vist sig umuligt at opgøre 100% præcist. Nazisterne registerede for eksempel ikke de ofre, der blev gasset med det samme ved ankomst til udryddelseslejrene i Polen.

Da et præcist tal for antallet af ofre ikke kan fremskaffes, må det være et videnskabeligt sigte, at angive størrelsesordenen af folkemordet vha. statistiske og historiske metoder.

Dette formål ligger bag et af de mest omfattende studier af antallet af ofre i den videnskabelige bog "Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Ofper des Nationalsozialismus" redigeret af Wolfgang Benz, München 1991. "Dimension des Völkermords" giver på grundlag af førende forskeres undersøgelser en samlet oversigt over antallet af jødiske ofre fordelt fortrinsvis på oprindelsesland. Desuden foreligger der også en undersøgelse af, hvor ofrene blev dræbt og af hvem.

Disse studier opgiver antallet af jødiske ofre af den nazistiske politik som godt 6 millioner, hvilket efterhånden er blevet bredt accepteret.

Dog skal det nævnes, at der er forskellige videnskabelige opgørelser ang. antallet af jøder, der blev dræbt under Holocaust. Forskningsresultaterne svinger således mellem at angive 5.29 millioner jødiske ofre som et minimum og over 6 millioner jøder, som et maksimum.

Holocaust-uddannelse.dk anvender konsekvent tallene fra "Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Ofper des Nationalsozialismus", hvis ikke andet er nævnt.

I "Dimension der Völkermords" har der været anvendt to principper til at anslå drabstallet på de jødiske ofre:

  1. Direkte skøn:
    Tal fra kz- og udryddelseslejre, udryddelsesaktionener og andre dokumenterede henrettelser lægges sammen.

  2. Indirekte metode:
    Sammenligning af statistikker for befolkningstallet af jøder før og efter Holocaust. I mange tilfælde er metoden dog ikke brugbar - fx pga. de meget mangelfulde statistiske oplysninger i eksempelvis Øst- og Sydeuropa. Desuden gør grænseflytninger og mangelfulde oplysninger om etnisk og religiøst forhold statistikker fra disse regioner helt ubrugelige.

Specifikt mht. opgørelsen af antallet af jødiske ofre i udrydddelseslejrene i Polen, er tallene i"Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Ofper des Nationalsozialismus" fremkommet efter samarbejde med historikere og jurister, arkivundersøgelser samt af de store retsprocesser i Bonn (Chelmno), Düsseldorf (Sobibor, Treblinka, Majdanek), Frankfurt (Auschwitz-Birkenau), hvor også undersøgelsesmyndighederne har medvirket. Endvidere har sagkyndige historikere gået talmaterialet igennem. En af de centrale figurer i optællingen af ofre i udryddelseslejrene er Wolfgang Scheffler.                                                                                                                                                                                                                 
 
 

© 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email