.
forside > læreren

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

SøgHolocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 


Printervenlig udgave

Traditionelle undervisningsforløb

NB. Undervisningsforslagene er "traditionelle" i den forstand, at de 'kun' benytter bøger (og ikke fx Internettet) som udgangspunkt i undervisningen.

"Nationalsocialismen i Tyskland" - undervisningsforløb af gymnasielærer Allan Ahle

"Jødedommen og Holocaust" - tværfagligt undervisningsforslag af gymnasielærer Otto Rühl

"Etiske problemer - bl.a. om omkring Holocaust" - undervisningsforslag af gymnasielærer Otto Rühl primært til faget religion


"Nationalsocialismen i Tyskland" - undervisningsforløb af gymnasielærer Allan Ahle

A. Baggrunden

1. Dato: NATIONALISMEN

Lektie: Verdens historie 2, side 150-159

 1. Hvem var samfundets "ydre og indre fjender"?
 2. Hvorfor blev nationalismen så populær hos: -middelklassen? -statsmagten?
 3. Hvilke midler brugte statsmagten for at fremme nationalismen?
 4. Hvilke problemer stod man overfor i forbindelse med Italiens og Tysklands samling?
 5. Hvad menes der med udtrykket "overensstemmelse mellem stat og nation"?
 6. Hvad menes der med "en samling fra oven"? (begge citater side 156)
 7. Hvilket problem stod Østrig-Ungarn, Osmannerriget og Rusland overfor?
 8. Hvad betød Krim-krigen (1853-1856) for den europæiske magtbalance?
 9. Hvad betød Italiens og Tysklands samling for magtbalancen?
 10. Hvordan påvirkede Tysklands udenrigspolitiske mål magtbalancen? (svært!)
 11. Hvad var årsagen til stridighederne på Balkan i årene før 1. Verdenskrig?
 12. Hvorfor myrdede Gavrillo Princip Franz Ferdinand og Sophie Chotek?


2. Dato: 1. VERDENSKRIG

Lektie: Verdens historie 2, side 160-167 + side 171

 1. Hvorfor og hvordan udviklede konflikten mellem Østrig-Ungarn og Serbien sig til en verdenskrig?
 2. Hvilken holdning havde mange af Europas socialister til krigen og hvorfor skiftede de holdning?
 3. Hvorfor tror du, at der var så stor krigsbegejstring i Europa i august 1914?
 4. Hvad gik den tyske "von Schlieffen-plan" ud på?
 5. Giv et kort referat af krigens gang fra 1914-1917!
 6. På hvilke områder adskilte 1. verdenskrig sig fra alle tidligere krige? (svært!)
 7. Kommentér krigen i skyttegravene ud fra tekstuddraget på side 171!


3. Dato: REVOLUTIONERNE OG AFSLUTNINGEN PÅ 1.VERDENSKRIG

Lektie: Verdens historie 2, side 175-187

 1. Hvorfor udbryder der uro, strejker og revolution i flere lande i løbet af 1917?
 2. Hvilket initiativ lancerede den amerikanske præsident Wilson i januar 1918?
 3. Hvad var Brest-Litovsk freden?
 4. Hvilke indenrigspolitiske forhold i Tyskland og Østrig-Ungarn er med til at afslutte krigen?
 5. Hvad var årsagerne til den russiske revolution?
 6. Hvordan og hvorfor lykkedes det Lenin og hans kommunister at overtage magten i Rusland?
 7. Hvorfor udbrød der borgerkrig i Rusland efter revolutionen i 1917 og hvem vandt borgerkrigen?
 8. Hvad betød 1. verdenskrig for Europa?


4. Dato: VERSAILLES-FREDEN OG VERDENSKRISEN

Lektie: Verdens historie 2, side 187-197

 1. Hvorfor tror du, at Versailles-freden blev så forhadt i især Tyskland efter 1. verdenskrig?
 2. Hvad var præsident Wilsons nationalitetsprincip og hvilken rolle kom det til at spille i efterkrigstiden?
 3. Hvad var Folkeforbundet og hvorfor tror du, at det stort set blev en fiasko i mellemkrigstiden?
 4. Hvordan var forholdet mellem stormagterne i Europa efter krigen?
 5. Hvad var baggrunden for Dawes-planen (1924) og Young-planen (1929) og hvad gik de ud på?
 6. Hvilke økonomiske kriser oplevede Europa og verden i årene efter krigen?
 7. Hvad skete der på Wall Street den 29. oktober 1929 og hvad betød det for verdens økonomi?


B. Vejen til magten

5. Dato: BRUD OG KONTINUITET - FRA KEJSERRIGE TIL REVOLUTION

Lektie: Hitlerfascismens vej til magten, side 6-12

 1. Hvordan var den politiske magtfordeling i det tyske kejserrige (1871-1918)?
 2. Hvilke samfundsgrupper sad på den politiske og økonomiske magt i kejserriget?
 3. Hvorfor var bønder og småborgerskab truede grupper i det tyske samfund?
 4. Hvorfor og hvordan forsøgte magthaverne at skabe et interessefællesskab med disse grupper?
 5. Hvilke positive og negative konsekvenser fik denne udvikling for forholdene i Tyskland?
 6. Hvilken tysk regering sluttede fred efter 1. verdenskrig? Hvorfor blev det vigtigt?
 7. Hvorfor udbrød der revolution i Tyskland i 1918 og hvordan gik det med revolutionen?
 8. Hvorfor skete der en splittelse af den tyske arbejderbevægelse i forbindelse med revolutionen?
 9. Hvad betød begivenhederne i 1918-1919 (f.eks. Rådsrepublikken i München) for befolkningens opfattelse af marxister, jøder, udlændinge og "utyske elementer"?


6. Dato: TO SYNSPUNKTER - ADOLF HITLER OG FRIEDRICH EBERT

Lektie: Hitlerfascismens vej til magten, side 14-15 og side 18

 1. Hvorfor reagerede Hitler så stærkt på nyhederne om revolutionen i Tyskland og kapitulationen?
 2. Hvem bar ifølge Hitler skylden for Tysklands nederlag og kapitulation i krigen?
 3. Hvad mente Hitler mon med billedet med den udstrakte hånd og dolken i den anden hånd?
 4. Hvilke konsekvenser tror du, at Hitler drog af erfaringerne fra afslutningen på krigen?
 5. Hvem var Friedrich Ebert og hvorfor holdt han denne tale?
 6. Hvordan var Eberts forhold til revolutionen?
 7. Hvilke værdinormer vurderede Ebert positivt og hvilke negativt?


7. Dato: NSDAPs 25-PUNKTS PROGRAM FRA 1920

Lektie: Hitlerfascismens vej til magten, side 20-26

 1. Svar på spørgsmålene til teksterne på side 24 og 26 i bogen!


8. Dato: ØLSTUEKUPPET 1923

Lektie: Hitlerfascismens vej til magten, side 26-32

 1. Svar på spørgsmålene til teksterne på side 28 og 32 i bogen!


9. Dato: NSDAP - MODGANG OG INTERN STRID 1925-CA. 1930

Lektie: Hitlerfascismens vej til magten, side 33-41

 1. Svar på spørgsmålene til teksterne på side 35,37,39 og 41 i bogen!


10. Dato: NSDAPs MEDLEMMER OG VÆLGERE

Lektie: Hitlerfascismens vej til magten, side 47-56

 1. Svar på spørgsmålene til teksterne og tabellerne på side 48, 49 og 55 i bogen!


11. Dato: NSDAPs MAGTOVERTAGELSE

Lektie: Hitlerfascismens vej til magten, side 69-74, 80 og 84

 1. Forklar de politiske problemer, som Weimarrepublikken måtte kæmpe med efter 1930?
 2. Hvordan forsøgte de demokratiske partier at løse disse problemer?
 3. Hvilke to modeller til magtovertagelse plæderer henholdsvis Hitler og Strasser for?
 4. Hvordan reagerede Strasser på Hitlers forbud mod at samarbejde med regeringen?
 5. Hvilke grupper deltog i Harzburger-Frontens møde i 1931?
 6. Hvorfor blev denne begivenhed skelsættende i Weimar-republikkens historie?
 7. Hvorfor tog de demokratiske partier ikke Harzburger-Fronten alvorligt?
 8. Hvorfor var det ifølge Francois-Poncet en farlig fejlvurdering?
 9. Hvofor ville Hitler ikke acceptere Hindenburgs tilbud om deltagelse i regeringen i august 1932?
 10. Hvorfor accepterede Hitler von Papens tilbud om sammen at danne en koalitionsregering i januar 1933?
 11. Hvad var baggrunden for at von Papen var villig til at overlade kanslerposten til Hitler?


12. Dato: RIGSDAGSBRANDEN

Lektie: Hitlerfascismens vej til magten, side 89-95

 1. Svar på spørgsmålene til teksterne på side 95 i bogen!


13. Dato: FULDMAGTSLOVEN

Lektie: Hitlerfascismens vej til magten, side 96-103

 1. Svar på spørgsmålene til teksterne på side 102 i bogen!


14. Dato: STRIDEN MELLEM SA OG PARTIET 1933-1934

Lektie: Hitlerfascismens vej til magten, side 104-108 og 111-115

 1. Svar på spørgsmålene til teksterne på side 109-110, 112, 114 og 115


C. Propaganda og ideologi

15. Dato: ADOLF HITLER, HANS IDEOLOGI OG HANS BEVÆGELSE

Lektie: Nationalsocialismen, side 10-18

 1. Hvorfor er det så svært for os at forstå Hitler og Nationalsocialismen?
 2. Hvordan påvirkede Hitlers ungdomserfaringer hans senere politiske liv?
 3. Repetér de elementære træk i Hitlers vej til magten i Tyskland!
 4. På hvilket centralt punkt havde von Papen og Hitler forskellige forventninger til deres koalitionsregering i 1933?
 5. Hvorfor var der ingen, der stoppede Hitler; hans planer var jo kendt fra hans bog "Mein Kampf"?
 6. Hvad er det grundlæggende i den nationalsocialistiske ideologi og hvad går det ud på?
 7. Redegør for Hitlers udenrigspolitiske målsætninger!
 8. Hvorfor var der ingen af stormagterne, der stoppede Hitler, mens tid var?


16. Dato: FASCISMENS BILLEDER I (IDYL OG ENSRETNING)

Lektie: Fascismens billeder, side 4-13 (på side 9-12 kun billederne)

 1. Hvilke midler brugte nationalsocialisterne til at påvirke befolkningen? Hvorfor var det så effektivt?
 2. Kig godt på alle billederne i hæftet og tænk over, hvordan nationalsocialisterne kunne bruge billederne!


17. Dato: FASCISMENS BILLEDER II (SYNDEBUKKE)

Lektie: Fascismens billeder, side 23-32

 1. Hvordan og hvorfor forsøgte nationalsocialisterne at ensrette kulturen og sproget?
 2. Hvordan brugte nationalsocialisterne medierne (radio, aviser, film) til propagandistiske formål?


18. Dato: FASCISMENS BILLEDER III (STORHED FOR ENHVER PRIS)

Lektie: Fascismens billeder, side 14-23

 1. Hvordan brugte nationalsocialisterne arkitekturen til at fremme deres politiske mål?
 2. Redegør for de typiske træk i nationalsocialistisk eller fascistisk arkitektur!
 3. Se godt på billederne! Mange af dem er fra Reichsparteitaggelände i Nürnberg; hvordan virker de på dig?
 4. Hvorfor tror du, at nationalsocialisterne gjorde så meget ud af partidagene i Nürnberg?
 5. Efter videoen: hvordan tror du, at en partidag i Nürnberg ville have påvirket dig?


19. Dato: ADOLF HITLER - FORFØREREN (VIDEO)

Lektie: Nationalsocialismen, side 35-39

 1. Redegør for førerprincippet og hvad det betød for partiet og staten!
 2. Vurdér den tidligere rigspressechefs vurdering af Hitlers personlighed!
 3. Efter videoen: hvordan opfatter du Hitler som person og politiker og hans forhold til den tyske befolkning?


D. Antisemitismen

20. Dato: ANTISEMITISMENS HISTORIE (LÆREROPLÆG OG DISKUSSION)

Lektie: Nationalsocialismen, side 31-35 og 270-278

 1. Hvad er antisemitisme og hvordan argumenterer Hitler for sine holdninger til jøder?
 2. Hvorfor var antisemitismen så vigtig for den nationalsocialistiske ideologi?
 3. Hvorfor var det nødvendigt for Hitler gradvist at påvirke tyskerne antisemitisk?
 4. Opstil en liste over udviklingen i nationalsocialisternes antisemitisme og karakterisér hvert enkelt trin!


21. Dato: BOYKOTT OG NÜRNBERGLOVE

Lektie: Nationalsocialismen, side 284-289

 1. Hvad var nationalsocialisternes formål med boykotten?
 2. På hvilke områder forskelsbehandlede Nürnberglovene jøderne i Tyskland?
 3. Redegør for og vurdér årsagen til og strafudmålingen i retssagen på side 288-289!


22. Dato: RIGSKRYSTALNATTEN

Lektie: Nationalsocialismen, side 294-299

 1. Redegør for årsagen til, formålet med og forløbet af Rigskrystalnatten!
 2. Vurdér ud fra kildeteksterne, om der var tale om en spontan handling eller en planlagt aktion!
 3. Hvilke følger fik begivenhederne i Rigskrystalnatten for jøderne i Tyskland?


23. Dato: 2. VERDENSKRIG - ET OVERBLIK

Lektie: Verdens historie 2, side 247-257

 1. Hvad var egentlig årsagen til 2. Verdenskrig?
 2. Hvem startede krigen - og hvorfor?
 3. Hvorfor gik det godt for aksemagterne (Tyskland, Italien og Japan) i starten af krigen?
 4. Hvorfor var det alligevel de allierede, der vandt krigen til sidst?
 5. På hvilket område adskilte 2. Verdenskrig sig fra alle andre krige i verdenshistorien?
 6. På hvilke områder adskilte 2. Verdenskrig sig fra 1. Verdenskrig?
 7. Hvilket nyt våben blev opfundet i slutningen af 2. Verdenskrig?
 8. Hvilke overvejelser lå der bag anvendelsen af dette nye, frygtelige våben?


24. Dato: JØDEUDRYDDELSEN I

Lektie: Nationalsocialismen, side 300-306

 1. Hvad er "jødespørgsmålet" og hvordan får Heydrich ordre til at løse det?
 2. Hvordan isolerede nationalsocialisterne mere og mere jøderne i Tyskland og i Europa fra samfundet?
 3. Hvor og hvordan fandt de første massakrer sted?
 4. Hvorfor var der stort set ingen, der gjorde modstand?


25. Dato: JØDEUDRYDDELSEN II

Lektie: Nationalsocialismen, side 307-316

 1. Hvad foregik der i Wannsee uden for Berlin den 20. januar 1942?
 2. Hvor i kilderne står der nøjagtigt, at jøderne skal dræbes?
 3. Hvem var Rudolf Franz Ferdinand Höss og hvad fortæller han om?
 4. Hvem var Kurt Gerstein og hvad fortæller han om?
 5. Hvordan synes du, vi bedst kan behandle dette tema sagligt - uden helt at fortrænge følelserne?


26. Dato: HITLERS MAGTINSTRUMENT: SS

Lektie: Nationalsocialismen, side 109-110 og 114-117

 1. Hvem kunne blive SS-mand og hvad var SS-korpsets opgave?
 2. Hvordan vil du karakterisere Heinrich Himmlers menneskesyn?
 3. Hvorfor er tekst b) på side 115 MEGET interessant for os som historieinteresserede?
 4. Hvad er specielt ved Himmlers brev til Dr. Rascher på side 116-117?
 5. Hvorfor tror du, at tyske SS-soldater var villige til at medvirke i Hitlers jødeudryddelse?
 6. Hvordan tror du, at den almindelige tysker så på antisemitismen og jødeudryddelsen?


27. Dato: DEN JØDISKE GHETTO I WARSZAWA (LYSBILLEDER)

Lektie: Tekst om livet i ghettoen (KOPI)28. Dato: FOLKEMORDET (VIDEO)

"Jødedommen og Holocaust" - tværfagligt undervisningsforslag af gymnasielærer Otto RühlJødedommen og Holocaust - et projekt i 3.a - 2000/01

Projektet er en del af det tværfaglige projekt i historie og religion i 3.a/2001 på Helsingør Gymnasium, der gennemførtes i samarbejde med Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier og som afsluttedes med en studierejse til Auschwitz - se www.dchf.dk

Anvendte bøger:
"Everyday Life in the Warsaw Ghetto" Student Workbook - Yad Vashem 1993
Krag, Helen & Margit Warburg: Der var engang - amol iz geven. Gyldendal 1986
Lammers, Karl Christian: Vejen til Auschwitz. Gyldendal 1999
Nielsen, Peter Boile: Jødisk eksistens. Gads Forlag 1999
Weinholt, Karin: Jødedommen - en udfordring. Gyldendal 1997


Bemærk: På Helsingør Gymnasium køres med 100 min. lektioner - derfor de meget store lektier


1.Jødedommen - en skæbne

Lektie: Karin Weinholt s.9-21

 1. Debatemner
 2. Hvordan arbejder man med en "fremmedreligion" ?
 3. Hvad er jødedom ? Hvem er jøde ?
 4. Tekstanalyser - står altid i centrum i religionstimerne.

2. Jødedommen - skrift og tradition

Lektie: Karin Weinholt s.22-31 og tekst 6 - desuden i Bibelen: 1.Mosebog kap.1, 12 + 15

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvad er Bibelen ? Hvilke problemer står vi overfor, når vi læser Bibel-tekster ?
 2. Hvad er ellers grundlaget for jødedommen ?
 3. Giv en analyse af de tre tekster - kender du andre skabelsesberetninger ?
 4. Hvilket placering har Abraham i jødedommen ?

3. Jødedommen - en historie a)

Lektie: Karin Weinholt s.38-45 samt følgende tekster fra Bibelen: 2.Mosebog kap.3, Josva-bogen kap.1, Første Samuelsbog kap.8-10, Salme 137

Arbejdsspørgsmål

 1. Vi vil sammen lave en oversigt over jødernes historie - brug notater fra historieundervisningen i 1.G

4. Jødedommen - en historie b)

Lektie: Karin Weinholt s.45-53 + tekst 18, 20-22 samt 4.3 i Boile-Nielsens bog

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvorfor blev "konsekvenserne grelle efter at Romerriget i 300-tallet blev kristent" ?
 2. Hvorfor stoppede jødernes storhedstid i Spanien i 1492 ? Hvor flygter de spanske jøder hen ?
 3. Hvem er Moses Mendelsohn ? Giv en analyse af T 18 og diskutér indholdet !
 4. Hvilke følger fik nationalismen for jøderne ? (Brug dine noter fra 2.G)
 5. Forklar problemet omkring Guds almagt !
 6. Giv en analyse af T 20-22 + tekst 4.3 i Boile Nielsens bog (Singer-teksten) !

5. Jødedommen - en praksis a)

Lektie: Karin Weinholt s.82-93 + tekst 35, 40 og 45

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvorfor ofrer man ? Hvilke ofre kender du fra GT ?
 2. Forklar Synagogens indretning !
 3. Giv en analyse af tekst 35, 40 + 45 !

6. Jødedommen - en praksis b)

Lektie: Karin Weinholt s.93-111 + tekst 46-48, 50+51 samt i GT 1.Mos.17

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvad er baggrunden for den jødiske påskefest ?
 2. Giv en analyse af T 46, 47, 48
 3. Forklar de jødiske spiseregler !
 4. Giv en analyse af T 50 + 51 !
 5. Forklar de jødiske overgangsriter !
 6. Hvorfor tror du, vi finder "overgangsriter" hos alle religioner ?
 7. Giv en analyse af 1.Mos.17 !

7. Antisemitismen

Lektie: Boile Nielsen kap.5 s.91-94 + tekst 5.1+2
Lammers´ Vejen til Auschwitz s.17-24

Arbejdsspørgsmål

 1. Giv en analyse af de to tekster hos Boile Nielsen !
 2. I hvilken sammenhæng skal Holocaust gennemgås ?
 3. Hvor ser Lammers Holocaust som noget særligt ?
 4. Hvorfor har Lammers givet sin bog den titel, han har ?
 5. Hvorfor er det vigtigt for Lammers at spørge, om det "var nazisternes politiske mål at myrde jøderne" ?
 6. Hvorfor var der "hos mange tyskere" en "stiltiende forståelse for antisemitismen" ?
 7. Hvorfor mener Lammers ikke, antisemitismen var afgørende for Hitlers valgsejr ?
 8. Hvilke to forklaringsmodeller nævner Lammers vedr. vejen fra "Mein Kampf" til Auschwitz ?

8. Det nazistiske regimes jødepolitik

Lektie: Lammers s.25-31, tekst 1-3

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvad kan være forklaringen på, at "en del "nationale" organisationer - ikke optog jøder som medlemmer" ?
 2. Analysér og diskutér tekst 1 !
 3. Hvad er Lammers forklaring på, at "jødespørgsmålet" ikke straks fra 1933 får topprioritet ?
 4. Hvordan reagerer tyskerne på éndagsboycotten i april 1933 ? (se også billdet s.29 !)
 5. Hvordan reagerer Victor Klemperer (Tekst 2) ?
 6. Forklar loven om "Berufsbeamtentum" (tekst 3) !
 7. Diskutér, hvad der kan have fået tyske jøder til at emigrere henholdsvis til at blive i Tyskland !

9. Nürnberg-racelovene 1935

Lektie: Lammers s.31-33, skema s.57, kilde 4-8

Arbejdsspørgsmål

 1. Forklar skemaet s.57 !
 2. Giv en analyse af Nürnberg-lovene !
 3. Diskutér kildeværdien af politirapporter og SoPaDe-rapporter !
 4. Hvordan reagerer tyskerne på jøder og diskrimineringen af jøder i følge de to kilder ?
 5. Giv en analyse af Streichers artikel fra "Der Stürmer" !
 6. Hvorfor er politiet tilfreds med zionisterne ?
 7. Giv en analyse af tekst 8 og diskutér, hvilke følger dette får !

10. Anden fase i jødepolitikkken

Lektie: Lammers s.34-39 + kilde 9, 10c + 10d

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvordan vil du forklare, at folk ikke protesterede mod de antijødiske overgreb ?
 2. Hvorfor tror du, nazisterne straks "turde" begynde med voldsomme overgreb mod de østrigske jøder, straks efter "Anschluss" i marts 1938 ?
 3. Hvad er baggrunden for November-pogromen ? Hvorfor mon netop nu ?
 4. Giv en analyse af de tre kilder til 9.nov.1938 !
 5. Hvilken ændring betyder starten på 2.Verdenskrig ?
 6. Vis på kort, hvad der sker med Polen efter erobringen !
 7. Hvad betyder tilladelsen til Medlidenhedsdrab ?
 8. Vis på kort, hvor ghettoerne oprettes !

11. Jøderne i Polen før krigen

Lektie: "Der var engang - amol iz geven" s.32-42 (kopi !)

Arbejdsspørgsmål

 1. Vis på kort, hvordan Polen blev delt i 1795 !
 2. Hvorfor tror du mange uddannede jøder "poloniseredes" ?
 3. Hvad kunne hindre en sådan "polonisering" ?
 4. Forklar de forskellige jødiske grupper i Polen før 1918 !
 5. Hvordan vil du forklare den øgede antisemitisme efter 1918 ?
 6. Hvad er ideen med at støtte ortodokse og zionistiske grupper ? Hvem kommer i klemme ?

12. Warszawas Ghetto

Lektie: Uddelte uddrag fra "Everyday Life in the Warsaw Ghetto"

Arbejdsform: Der vises et billede - I fortæller om den tekst, I hver for sig har fået - og derefter taler vi sammen om billederne.


13. Tredje fase i jødepolitikken: Tilintetgørelsen

Lektie: Lammers s.39-45, kilde 13-17

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvad er baggrunden for, at man fra tysk side begynder at forberede og organisere en systematisk masseudryddelse ?
 2. Hvorfor tror du, historikere har gjort så meget ud af at finde en egentlig "førerbefa-ling" til massemordet ? Hvorfor mon man ikke har fundet en sådan ?
 3. Vis de seks udryddelseslejre på kortet !
 4. Giv en analyse af de 5 kilder - hvad fortæller de os ?

14. Endlösung

Lektie: Lammers s.45-52, tekst 19, 20 + 26

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvordan vil du forklare, at mill mennekser "friviligt, aktivt og ivrigt" medvirkede til myrderierne ?
 2. Hvorfor er der så lidt modstand mod "Endlösung" ?
 3. Diskutér Lammers holdning til Holocaustbenægterne !
 4. Giv en analyse af de tre kilder !

15. Jødedommen - en udfordring

Lektie: Karin Weinholt s.228-33, tekst 94-98
Boile Nielsen kap.6 (s.105-115)

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvad menes der med, at Staten Israel "endnu har undgået at vælge status som religiøs eller sekulær" ? Hvad er der sket, siden Karin Weinholt lavede bogen ?
 2. Diskutér begrebet "Israels udvælgelse" !
 3. Diskutér opfordringen "Så vælg da livet" !
 4. Forklar de fem tekster hos Karin Weinholt" !
 5. Analysér og diskutér de tre tekster hos Boile !"Etiske problemer - bl.a. om omkring Holocaust" - undervisningsforslag af gymnasielærer Otto Rühl primært til faget religion


Projekt i religion på Helsingør Gymnasium

Anvendte bøger: Religion - en grundbog i livsanskuelser. Gyldendal 1985
Peter Boile Nielsen: Etiske Problemer og ideer. Gad 1982

Arbejdsspørgsmål:

1. Hvad er etik ?

Lektie: Grundbogen s.395-99 + tekst 1 i "Etiske problemer"
Debatemner
Er det efter jeres mening korrekt, at "mange mennesker har mistet en værdimæssig orientering i deres tilværelse" ? Hvorfor ?
Forklar forskellen på "deskriptive og normative præmisser" !
Hvad er Höss´ egen forklaring på, at han udførte ordrene om masseudryddelse ? Hvad er det for en etisk konflikt, Höss antyder at have været i ?2. Studiet af etik

Lektie: Grundbogen s.399-401 + tekst 2 i "Etiske problemer"

Debatemner

Diskutér grunde til overhovedet at beskæftige sig med etik !
Forklar de tre etiske discipliner !
Er det overhovedet muligt at stille sig op og sige, hvad det er/ hvad der var det "rigtige" at gøre ? (Brug Jens Kruse-teksten)3. Skylden

Lektie: Grundbogen s.404-404 + tekst 3 og 4 i "Etiske problemer"

Debatemner

Diskutér om mennesket har en fri vilje !
Havde de 12 SS-soldater en fri vilje ?
Hvorfor går Fred Prozi med til at give "eleven" 450 volt ?
Hvad er det for et element, der manglede i retssagen mod Eichmann ? Kan man så dømme ham til døden ?4. Dommen

Lektie: Tekst 5-7 i "Etiske problemer"

Debatemner

Hvem er berettiget til at dømme krigsforbrydelser / forbrydelser mod menneske-heden?
Diskutér udsagnet "Hellere de lange knives nat end juridisk akrobatik" ?
Diskutér det princip, Aasmund Brynildsen mener blev lagt til grund for Nürnbergdommene - "Adlyd ingen ordre - -" !5. Dødsstraf

Lektie: Tekst 8-9 i "Etiske problemer", Grundbogen s.268 (om Luthers syn på stat og øvrighed) og Paulus´ brev til romerne kap.13

Debatemner

Hvornår er det "nødvendigt at tage menneskeliv" ?
Diskutér dødsstraf ! Skal der f.eks. indføres dødsstraf, hvis et flertal af befolkningen ønsker det ?
Forklar Luthers to-regimente-lære !
Hvordan så Luther og Paulus på forholdet til statsmagten ?6. Tilgivelse

Lektie: Matthæus-evangeliet kap.5,43-48 + 6,9-13 + tekst 10-11 i "Etiske Problemer" samt Grundbogen s.421-22.

Debatemner

Diskutér Jesu krav om tilgivelse !
Er der forbrydelser så onde, at der ikke kan være tale om tilgivelse ?
Hvem kan tilgive ?                                                                                                                                                                                                                 
 
 

© 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email