.
forside > emner > eftertid

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

SøgHolocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 


Printervenlig udgave

Holocaust-benægtelse

'Holocaust-benægtelse' eller 'Holocaust-revisionisme' er begge betegnelser for det synspunkt, at Holocaust (dvs. Nazi-Tysklands udryddelse af omkring 6 millioner europæiske jøder under Anden Verdenskrig) helt eller delvist ikke har fundet sted.


Mere om:
Hvorfor benægte Holocaust?
Hvordan benægtes Holocaust?
IHR
Benægtelse i Danmark
Benægtelse - historisk
Vide mere?
Undervisning


Hvorfor benægte Holocaust?

Holocaust-benægteren Ernst Zündel med sine bodyguards

Det kan synes utroligt, at nogle vil påstå noget så mærkværdigt, som at Holocaust ikke skulle have fundet sted. Naturligvis er der her tale om et ekstremt - og i visse lande et decideret ulovligt - synspunkt.

Blandt Holocaust-benægterne, som typisk omtaler sig selv som "revisionister", findes både enkeltpersoner og organiserede grupper. Benægtelse af Holocaust finder sted af mange forskellige årsager, men er dog hyppigst et resultat af
Antisemitisme eller højreekstremisme.

Centralt i Holocaust-benægtelsen står opfattelsen af Holocaust som en "konstruktion": ifølge benægterne er nazisternes udryddelse af omkring 6 millioner jøder en myte, som opretholdes af pro-jødiske historikere.

Hvordan benægtes Holocaust?

Den moderne form for Holocaust-benægtelse koncentrerer sig om en afvisning af tre kerne-elementer:

  1. "Påstanden om ca. 6 millioner jødiske ofre er absurd - nok døde der en del jøder under Anden Verdenskrig, men slet ikke i nærheden af 6 millioner."
  2. "De påståede gaskamre i Auschwitz er en opfindelse - videnskabelige undersøgelser viser, at gas ikke blev brugt til at dræbe mennesker, men kun til desinfektion."
  3. "Det var aldrig Hitlers intention at dræbe jøderne - de skulle deporteres østpå, men ikke slås ihjel."

For at skabe tvivl om rigtigheden af Holocaust benytter benægterne sig af en række højst tvivlsomme metoder, hvoraf skal gives et par eksempler:

  • Benægterne påstår at arbejde for at nå den "historiske sandhed" - det lyder meget ædelt, men dækker blot over, at benægterne ønsker at underminere anerkendte forskningsresultater.
  • Benægterne sætter lighedstegn mellem eksistensen af forskellige historiske fortolkninger og løgn. Dvs. hvis én historiker påstår, at der døde 4 millioner jøder under Holocaust, og en anden historiker ved at bruge en anden metode at der døde 7 millioner, så er de uenige, og dermed er hele Holocaust en forfalskning. Imod dette kan siges, at netop det, at forskerne kommer til forskellige resultater er langt mere sandsynligt, end at alle er enige om et bestemt tal - dette ville tyde langt mere på 'aftalt spil'. Desuden er uenighed om antallet af ofre ikke det samme som at påstå, at Holocaust ikke har fundet sted overhovedet.
  • Benægternes fortolkninger af kildematerialet er højst suspekt: hvis en kilde siger noget specifikt eller direkte om udryddelse af jøder, afvises dens ordlyd som en omskrivning - ord som "udryddelse" tages for at betyde noget langt mildere. Hvis omvendt en kilde netop er en omskrivning (for eksempel 'særbehandling' i stedet for 'mord') - således som nazisterne ofte brugte det - tages dens ordlyd naturligvis for pålydende.
  • Benægterne benytter sig også af deciderede falsknerier, usandheder, omskrivning af citater, så de siger noget andet, end de egentlig gør, citater taget ud af sammenhængen og lignende beskidte kneb.IHR - 'Institute for Historical Review'

Den amerikanske pseudovidenskabelige institution 'Institute for Historical Review' står centralt i den moderne benægter-bevægelse. Instituttets påståede formål er at arbejde for "sandhed og præcision i historien", "bringe historieskrivningen i overensstemmelse med fakta" og "fremme historisk bevidsthed, forståelse og gensidig respekt mellem nationer" (Kilde: www.ihr.org). IHR omtaler sig selv som en "revisionistisk" organisation.

I virkeligheden er IHR centrum for den internationale benægter-bevægelse og har i kraft heraf som sit formål at udbrede usande påstande om drabet på de europæiske jøder under Anden Verdenskrig. Til det formål udgiver instituttet, hvis arbejde er uvidenskabeligt, en lang række bøger, pamfletter, brochurer og lignende. Endvidere offentliggør instituttet et pseudovidenskabeligt tidsskrift, Journal of Historical Review, der, som navnet antyder, giver sig ud for at være et seriøst historisk tidsskrift.
Holocaust-benægtelse i Danmark

Som nævnt er benægtelse af Holocaust ulovligt i visse lande, for eksempel Tyskland, men dette er ikke tilfældet i Danmark. Den meget lille danske benægter-bevægelse er aktuelt koncentreret omkring det løst organiserede 'Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning', hvis grundlag er personer med nazistisk, racistisk eller antisemitisk baggrund. Ligesom det er tilfældet med 'Institute for Historical Review', er der således tale om, at benægterne giver sig ud for at være seriøse historiske forskere.

Endvidere synes en række politiske organisationer som eksempelvis Den Danske Forening, hvis hjemmeside linker til 'Institute for Historical Review', og Fælleslisten mod Indvandringen at have kontakter til Holocaust-benægtelsesmiljøet.
Vide mere?

>Holocaust-benægtelsens historie
>Holocaust-benægtelse. Kildetekster og undevisningsemner
>Engelsksproget information om benægtelse - eksternt linkUndervisning

>Undervisningsressource - undervisningsforslag med kildetekster
>4 konkrete undervisningsemner med kilder
>Benægternes '66 punkter' - og tilbagevisning af disse påstande
>Austin J. App's otte påstande om Holocaust , som alle kan tilbagevises som falskeTest din viden | Tidslinjer | Statistik | Billedgalleri | Kilder | Oversigtskort
                                                                                                                                                                                                                 
 
 

© 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email